Werknemersorganisatie, partner in Werkbedrijf Regio Zwolle

In Werkbedrijf Regio Zwolle werken gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samen. Wie zijn die partners? Wat drijft hen? De komende weken stellen we deze organisaties kort aan u voor. Deze keer: de werknemersorganisaties.

FNV-bestuurder Betsy van Oortmarssen vertegenwoordigt de FNV in Werkbedrijf Regio Zwolle. Ze licht toe waar uitdagingen liggen, welke knelpunten er nog zijn en waarom ze overtuigd is van de kracht van jongeren in het arbeidsproces.

“Speerpunt van de FNV is Koopkracht en Echte Banen, die leus zal inmiddels bij velen bekend zijn. Mijn motto ten aanzien van mijn inbreng in Regionaal Werkbedrijf Zwolle? Échte banen, ook voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Zeker nu het economisch beter gaat, moeten we alles op alles zetten om ruimte voor mensen met arbeidsbeperkingen te creëren. Échte banen, dus volwaardig werk, met passende arbeidsvoorwaarden en met toekomstperspectief. Als FNV-er zet ik me hiervoor van harte in, samen met de andere partners in het werkbedrijf.”

Grote betrokkenheid
Werkzaamheden aanbieden aan mensen die nu aan de kant staan, waarin ze productief zijn en in een team van collega’s worden opgenomen: Van Oortmarssen is ervan overtuigd dat dat met de nodige inventiviteit kan. “Het vergt echter heel wat inspanningen om dit te realiseren. In de arbeidsmarktregio Zwolle én in Werkbedrijf Regio Zwolle is de betrokkenheid van de samenwerkende partijen groot. We zoeken – soms met scherpe discussies – naar mogelijkheden om het proces dat op gang is gekomen te versnellen: nóg meer werkgevers overtuigen van het belang om mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf of instelling op te nemen, werkzoekenden uit de doelgroepen sneller en beter in beeld brengen, effectievere samenwerking tussen gemeenten en UWV om tot goede matches te komen.”
De vakbonden nemen in cao-afspraken bepalingen op om banen voor mensen met een arbeidshandicap te creëren. De bestuurders en actieve vakbondsleden (bijvoorbeeld in ondernemingsraden) nemen in bedrijven initiatieven om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen.

Zorgen
Van Oortmarssen heeft ook nog zorgen: “Vooral over jonge mensen die uit het zicht raken; zonder uitkering, zonder perspectief, zonder begeleiding. Dat is onacceptabel. Toegang tot bijvoorbeeld Wajong is praktisch afgesloten, dus het is een maatschappelijke plicht om jonge mensen kansen te geven een bestaan op te bouwen, dus ook betaald werk. En ze daarbij te ondersteunen en te voorkomen dat ze in de doolhof van keuringen en procedures het spoor bijster raken.”
Een ander zorgpunt is de duurzaamheid van plaatsingen. Ze vervolgt: “Juist voor deze doelgroepen is zekerheid en toekomstperspectief belangrijk. Het zou goed zijn als er een vangnet zou zijn waarop mensen kunnen terugvallen als een arbeidsplaats toch komt te vervallen of het werk toch te ingewikkeld of te zwaar blijkt te zijn.”

Gepubliceerd op 19-01-2016