Werkweek ‘Matchen op werk’ begeleidt jongeren naar school, werk of zorg

Voor sommige jongeren is het niet vanzelfsprekend dat zij in hun eentje de weg naar school of werk vinden. Daarom nam de gemeente Zwolle vorige week samen met scholen, McDonalds, UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deel aan de landelijke werkweek ‘Matchen op werk’. De werkweek is onderdeel van de Landelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid. In verschillende regio’s vonden evenementen plaats waar jongeren, werkgevers en professionals elkaar ontmoetten. Allerlei activiteiten moesten ertoe leiden dat meer jongeren naar school, werk of zorg worden begeleid.

Werkbezoek bij Dyka
In Steenwijkerland bezochten de wethouders Dieke Frantzen en Bert Dedden het leerwerktraject bij Dyka. Ze werden vergezeld door drie jongeren, en ook hun persoonlijke begeleiders waren aanwezig. Na een korte kennismaking en het zien van een bedrijfsfilm, kreeg de groep uitleg van IGSD-jobcoach Hugo Pereira over de combinatie van werk en hulpverlening die de IGSD in samenwerking met Dyka aanbiedt. Vervolgens namen de jongeren het woord om beide wethouders een duidelijk beeld te schetsen van hun eigen verwachtingen met betrekking tot werk en toekomst. Tevens deelden zij hun ervaringen over de persoonlijke begeleiding die ze de afgelopen jaren in diverse re-integratietrajecten binnen de Participatiewet hebben gekregen. De kennismaking werd afgesloten met een rondleiding op de werkvloer, waar drie jongeren en volwassenen het leerwerktraject volgen. De wethouders waren erg onder de indruk van de verhalen en de doeltreffende aanpak van de jobcoach.

Workshop bij McDonalds
Bij McDonalds in Zwolle werd een workshop ‘Methodisch sollicteren’ georganiseerd. Jongeren kregen handvatten om op hun eigen manier bedrijven te benaderen waar ze willen werken. Ze kregen een rondleiding en gingen het gesprek aan over werken bij McDonalds. Adriaan Vrolijk, accountmanager van de gemeente Zwolle: “Het was een mooie middag, veel geleerd. En de jongeren hebben allemaal een afspraak met McDonalds gemaakt.”

Samen werken aan je toekomst
‘Kansen voor jongeren zonder startkwalificatie’ was een van de thema’s die in de werkweek extra aandacht kreeg. In dat kader is de aanpak ‘Blijf op school, haal je diploma’ ontwikkeld, waarin jongeren vanuit hun eigen ervaring op scholen vertellen over wat schooluitval met je doet. Het behalen van een diploma vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. In de regio Zwolle is sinds eind vorig jaar het SWAT-team (Samen Werken Aan je Toekomst) actief. Een aantal jongeren zet zich in als rolmodel om vanuit hun eigen ervaringen andere jongeren bewust te maken en te motiveren om op school te blijven.
Met de aanpak ‘Blijf op school, haal je diploma’ geven zij hun eigen invulling om jongeren te bereiken. Op scholen vertellen ze hun verhaal over wat het uitvallen met je doet en dat er vaak allerlei factoren meespelen die van invloed zijn op schooluitval, zoals schuldenproblematiek of een zorgelijke thuissituatie. Door deze preventieve aanpak gaat het SWAT-team jongeren (op onder andere het Entreeonderwijs) die dreigen uit te vallen, bereiken. Dylano, lid van het team: “We merken dat andere jongeren meer vertrouwen hebben in deze aanpak omdat het echter voelt als wij het zelf oppakken.”
Het jongerenteam ontmoette wethouder Nelleke Vedelaar om met elkaar in gesprek te gaan over jongerenparticipatie in de praktijk. Nelleke Vedelaar: “De kracht van het project is gelijkwaardigheid. Je voelt het enthousiasme en de passie om andere jongeren te helpen. Dat kan alleen als je elkaar ook echt begrijpt en luistert.”
‘Blijf op school, haal je diploma’ is een groeimodel waar jongeren, docenten in het MBO-onderwijs, jongerenraad en een jongerenconsulent in participeren. Met als doel om jongerenparticipatie op de agenda van de scholen te krijgen en het SWAT-team binnen het onderwijs door te ontwikkelen.

Meer informatie
Meer weten over de Landelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid? Neem een kijkje op https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/.

Gepubliceerd op 21-02-2017