Wethouders zetten drie bedrijven in het zonnetje

Drie wethouders hebben vrijdag 20 oktober drie bedrijven in het zonnetje gezet. Wethouder Tigchelaar van Hattem, wethouder Berkhoff van Heerde en wethouder Vos-Van de Weg van Oldebroek brachten een bezoek aan Van Werven in Oldebroek, Houtman Transport in Heerde en Brink Techniek in Hattem. Deze drie bedrijven bieden prachtige kansen aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn daarmee een inspiratie voor andere werkgevers.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het moeilijk om een baan te vinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door persoonlijke omstandigheden zoals fysieke, psychische en financiële problemen. Met goede begeleiding door het bedrijf en gemeente of UWV kunnen zij toch aan het werk en daardoor deelnemen aan de samenleving. De bedrijven die de wethouders vandaag bezochten laten zien dat deze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang is: bij deze bedrijven telt iedereen mee.

Inclusieve arbeidsmarkt
Het regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie, waarin veertien gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen hun krachten bundelen om de komende jaren zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die niet of moeilijk zelfstandig hun weg naar werk kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld 50-plussers, jongeren tot 27 jaar en Wajongers met arbeidsvermogen.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken – in veel gevallen ook met UWV – samen om werkgevers te ondersteunen bij bijvoorbeeld het in dienst nemen en houden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd op 24-10-2017.

Fotografie: Raymond van Olphen info@bullet-ray.nl / Vincent Jannink vincentjannink@euronet.nl