Voor iedereen een baan
Daar werken we aan

Projecten

Werkbedrijf Regio Zwolle tot en met 2026

Iedereen een baan, Daar Werken We Aan!

Werkbedrijf Regio Zwolle zet zich in om een inclusieve arbeidsmarkt in de regio Zwolle te realiseren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een arbeidsbeperking, jongeren tot 27 jaar en 50-plussers.

Werkbedrijf Regio Zwolle moet hierbij rekening houden met de Participatiewet. De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar welk werk naar eigen kracht en mogelijkheden wél mogelijk is. Dat betekent ook dat iemand in principe zelf actief op zoek gaat naar werk. Als betaald werk toch niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden.

Projecten
Om ons doel, ‘iedereen een baan, Daar Werken We Aan’, te kunnen bewerkstelligen, werken wij aan de volgende projecten:

  • De Regionale Vliegende Brigade
  • Social Return On Investment (SROI)
  • Jeugdwerkloosheid
  • Werkgeversdienstverlening
  • Samenwerking GGZ en Werk&Inkomen
  • Beschut Werken
  • Inburgering.