Jeugdwerkloosheid

In de aanpak van jeugdwerkloosheid vragen we onderwijs en werkgevers naar de oplossingen zoals leerling-meester-gezel samenwerking.

Jeugdwerkloosheid: KARZ en Schakel-Makelpool

Het doel is om alle jonge werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld te hebben en transparant te ontsluiten om vervolgens regionaal ontsloten te worden. Minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar worden ondersteund, zodat zij duurzaam kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van het kenniscentrum arbeidstoeleiding Regio Zwolle (KARZ ) door pro/vso en mbo-entree scholen en het ontwikkelen van transitiepad ‘Kwetsbaar & aan het werk’ biedt hiervoor een mooie kans. De Schakel-Makelpool heeft als doel om de uitstroom van leerlingen uit pro-vso en entree onderwijs vroegtijdig in beeld te krijgen binnen de gemeenten in de regio. Alle regiogemeenten treffen elkaar voor uitwisseling en kennisdeling (eens in de zes weken).Dit zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen heldere aanspreekpunten hebben, waar het gaat om de uitstroom van hun studenten.