Werkgeversdienstverlening

Effectieve en efficiënte samenwerking tussen de 14 gemeenten en UWV in de regio Zwolle is van groot belang; alleen dan kan er van gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers sprake zijn. Met als voornaamste doel het meedenken met en adviseren van werkgevers in de regio Zwolle én passende medewerkers voor hun vacatures te vinden. Dit kan alleen worden gerealiseerd als professionals in de werkgeversdienstverlening zichtbaar en herkenbaar zijn. Daarvoor zijn onderstaande drie zaken van belang.

Transparantie
Voor werkzoekenden, werkgevers, partners, en ook voor baaningangen is transparantie essentieel. Transparantie in dienstverlening, werkwijze en kandidatenbestanden bevorderen een open en heldere samenwerking tussen alle betrokken regiopartijen en doelgroepen.

Kennis van de arbeidsmarkt
Managers, accountmanagers en adviseurs in de werkgeversdienstverlening nemen deel aan deskundigheidsbevorderende ontwikkeltrajecten; enerzijds om actuele kennis van de arbeidsmarkt te vergaren, anderzijds om in de (veranderende) behoefte van werkgevers te kunnen blijven voorzien. Prioriteit ligt bij het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van (betaald) werk.

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle
Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van UWV en de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle; aangevuld met de SW-bedrijven IMpact en IGSD.
WSP Regio Zwolle betekent voor werkgevers één loket voor hun arbeidsmarktvragen.

Meer weten? Ga dan naar www.wspregiozwolle.nl.