De Regionale Vliegende Brigade

De arbeidsmarkt is de laatste jaren aan het veranderen, mede als gevolg van de aanhoudende economische groei. Zo neemt het aantal vacatures steeds verder toe en volgen technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Niet alleen landelijk, maar ook regionaal is het optimaal benutten van het arbeidspotentieel van het grootste belang om tegemoet te komen aan de oplopende personeelstekorten in diverse sectoren. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang dat de arbeidsmarktregio snel kan anticiperen op de sterk groeiende vraag naar geschikt personeel. Een snellere en betere match tussen vraag en aanbod is hierbij noodzakelijk. De beschikbaarheid, kansen en mogelijkheden van werkzoekenden dienen optimaal benut te worden. Dit is zowel in het belang van de werkgevers als van de werkzoekenden. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt biedt meer kansen op werk voor de mensen die graag aan de slag willen en nu nog werkloos zijn. De kansen op een succesvolle match kunnen worden geoptimaliseerd door vergroting van de transparantie van de regionale arbeidsmarkt en het doorbreken van de lokale en subregionale grenzen.

Transparant maken van het werkzoekendenbestand
In het Sociaal Akkoord van april 2013, staat beschreven welke afspraken het kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om 125.000 arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, ofwel de ‘doelgroep banenafspraak’. Om kandidaten te kunnen selecteren voor de Banenafspraak moeten we weten wat ze willen en kunnen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten, UWV en SW-bedrijven in arbeidsmarktregio’s het werkzoekendenbestand ‘transparant’ maken. De  Regionale Vliegende Brigade helpt hen sinds begin 2016 hierbij. Transparantie is namelijk geen eenmalige actie. Het is nodig om de werkzaamheden hiervoor op te nemen in de dagelijkse routine van de deelnemende organisaties in de regio, zodat het kandidatenbestand steeds wordt bijgehouden.

Toolkit Transparantie banenafspraak
De Landelijke Vliegende Brigade werkt in opdracht van de Programmaraad, een samenwerkingsverband van Divosa, VNG, UWV en Cedris. Ze kan arbeidsmarktregio’s adviseren over (het aanpassen van) werkprocessen en het gebruik van de systemen UWV Portaal voor Gemeenten; Sonar en WBS. Sonar is een landelijk systeem om klanten door middel van klantprofielen vindbaar te maken en te volgen. WBS is een systeem voor vacatureregistratie, matching en het bijhouden van informatie over werkgevers. Het vindbaar maken van de kandidaten wordt ondersteund door middel van de toolkit ‘Transparantie banenafspraak’. Deze toolkit  is te vinden op het Gemeentelijke Informatie Portaal (GIP), een applicatie binnen het UWV Portaal. De toolkit bevat materiaal om het ‘transparant maken’ van kandidaten via de systemen van het UWV Portaal voor Gemeenten te ondersteunen. Denk aan werkinstructies, PowerPoint-presentaties en voorbeeldteksten voor bijvoorbeeld uitnodigingen aan kandidaten. 

Kandidatenverkenner banenafspraak
De Regionale Vliegende Brigade helpt arbeidsmarktregio’s verder door het geven van workshops, het monitoren van het aantal klantprofielen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het beantwoorden van vragen. De Regionale Vliegende Brigade promoot ook het gebruik van de onlangs gelanceerde kandidatenverkenner banenafspraak. Dit instrument helpt werkgevers en intermediairs om inzicht te krijgen in de doelgroep van de banenafspraak en om snel en gemakkelijk kandidaten te vinden die mogelijk goed bij een organisatie passen. De kandidatenverkenner banenafspraak bevat anonieme profielen en is beschikbaar op werk.nl.

Regionale Vliegende Brigade
De gemeenten in onze regio hebben van transparantie een topprioriteit gemaakt. Het transparant maken van het kandidatenbestand is geen doel op zich, maar wel een cruciale randvoorwaarde voor het matchen op werk. Het doel is om elke gemeentelijke klant die werk zoekt, inzichtelijk te maken. Om transparantie van de grond te krijgen, is een regionale vliegende brigade in het leven geroepen. Deze rol is cruciaal. De regionale vliegende brigade ondersteund en adviseert de gemeenten bij deze opdracht.

Focus Regionale Vliegende Brigade
We kunnen stellen dat de Regionale Vliegende Brigade zich focust op:

  • Het borgen en afhechten van de kennis en expertise binnen de netwerkorganisatie in de regio Zwolle.
  • Het realiseren van een transparant werkzoekenden bestand en heldere richtlijnen op het eenduidig gebruik van beschikbare applicaties, met als doel vraag en aanbod sneller bij elkaar te brengen.
  • Het realiseren van regionale afspraken en doelstellingen die aansluiten op de eenduidige werkgeverdienstverlening binnen de arbeidsmarkt regio Zwolle d.m.v. gebruik van het landelijke systeem WBS.
  • Het ontwikkelen van monitoring/sturingsgegevens binnen de arbeidsmarktregio Zwolle vanuit de landelijke beschikbare applicaties o.a. GIP (Gemeentelijk Informatie Portaal, het onderzoeken mogelijkheden tot gegevensuitwisseling tussen diverse systemen.

Het maken van eigen keuzes
De Regionale Vliegende Brigade kan dus het volgende voor u betekenen:

  • Ondersteuning bieden bij het maken van een regionaal plan voor transparantie;
  • Ondersteuning bieden bij het gebruik van de Toolkit Transparantie banenafspraak;
  • Adviseren over het aanpassen van werkprocessen;
  • Ondersteuning bieden bij het bevorderen van een eenduidige werkwijze;
  • Het geven van trainingen en workshops over UWV-applicaties: klantvolgsysteem Sonar, Werkbemiddelingssysteem (WBS) en Gemeentelijk Informatie Portaal (GIP);
  • Het beantwoorden van vragen.

Meer informatie