Over ons

Werkbedrijf Regio Zwolle is een netwerkorganisatie van partijen die samen werken aan de uitvoering van het regionaal Sociaal Akkoord. Betrokken organisaties zijn: 14 gemeenten, UWV, werkgevers (VNO-NCW Midden, MKB Regio Zwolle, LTO Noord), werknemers (FNV, CNV) en onderwijs.

Doelstelling
Het doel is om door middel van een werkprogramma en een uitvoeringsagenda een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Iedereen een baan, daar werken we aan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt.
Werkbedrijf Regio Zwolle zorgt voor verbinding, prioritering en facilitering van bestaande en nieuwe activiteiten. De verantwoordelijkheid voor tijdige uitvoering van al deze inspanningen ligt bij de verschillende partners van Werkbedrijf Regio Zwolle.

Daar werken we aan
Om de verbondenheid tussen de samenwerkende partners te vergroten is het digitale platform Daarwerkenweaan.nl ontwikkeld. Het is een plek waar  informatie over Werkbedrijf Regio Zwolle, partners en activiteiten te vinden is.