Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. Het doel van Social Return is om extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder re-integratieondersteuning kunnen die niet aan het werk. Daarmee dragen overheidswerkgevers en sectorverwanten bij om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen.

De gemeenten die bij Werkbedrijf Regio Zwolle zijn aangesloten, de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijselse Delta hebben een eenduidige werkwijze over SROI afgesproken. Het Expertisecentrum SROI ondersteunt deze opdrachtgevers en hun opdrachtnemers bij SROI-vraagstukken.
Dezelfde werkwijze wordt per oktober 2019 ook gehanteerd door andere overheden in Overijssel en Gelderland