Social Return in WMO-zorgcontracten

Het grootste deel van de zorgaanbieders werkt bovenlokaal, zij hebben contracten met verschillende gemeenten. Als de afzonderlijke contracten SROI-bepalingen bevatten dan betekent dat per contract een herhaling van de volgende handelingen:

  • Intakegesprek over SROI
  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Monitoring
  • ‘Bewijslast’
  • Evaluatie

Kan dat niet handiger?
Het Expertisecentrum SROI biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om hun afzonderlijke verplichtingen te bundelen. Dat betekent een forse vermindering van de administratieve lasten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Het Expertisecentrum SROI biedt het volgende aan:

  • Eén keer invullingsafspraken maken met zorgaanbieders
  • Centrale monitoring en validatie SROI-invullingen
  • Terugkoppeling naar opdrachtgevers

Bundeling doet het Expertisecentrum alleen als de zorgaanbieder dat wil en als de opdrachtgevende gemeente daarmee instemt. Niet alleen scheelt bundeling alle betrokkenen veel werk, bundeling vergroot ook het regionale sociaal-maatschappelijke rendement.

 

En dan nog even dit …

SROI-potentieel grote aanbestedingen
Een aantal aanbestedingen met forse contractwaarden is of komt binnenkort op de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de spoorzone (Zwolle), WMO en ook jeugdzorg (meerdere gemeenten), Natura2000, OV-concessies, infrastructurele werken (provincie). Naar verwachting ligt de SROI-waarde rond de € 20 miljoen. Het expertisecentrum heeft een aantal contracten al in behandeling of is bij de voorbereiding betrokken. De getallen zijn niet meegeteld bij ‘Pilot SROI in cijfers’.
Een SROI-waarde van naar schatting € 20 miljoen betekent grote kansen voor onze regio, bijvoorbeeld 1 jaar fulltime werk voor 2000 WW-ers, of voor 670 P-wetkandidaten, of voor 570 Wajongeren, of voor 1300 BBL-ers of combinaties van achterstandsdoelgroepen.

Bundeling van SROI-verplichtingen levert meer rendement
Via workshops voor werkzoekenden levert Driessen HRM invulling van haar SROI-verplichting. Er is sprake van één invulling en dus één set afspraken tussen Driessen en haar opdrachtgevers (8 gemeenten en de provincie). Een mooi voorbeeld van samenwerking in de arbeidsmarktregio.
Driessen HRM heeft in de workshops werkzoekenden arbeidsmarktwijzer gemaakt. Waar mogelijk draagt Driessen deze kandidaten voor in haar publieke werkgeversnetwerk. Waar nodig verzorgt Driessen begeleiding van de kandidaten op de werkplek.
De workshops zijn geëvalueerd en zo goed gewaardeerd dat Driessen ze in 2017 opnieuw gaat aanbieden.

Ruben Visser: “Samenwerken en Raaltenaren aan het werk helpen. Hoe mooi is dat?”
De cliënt van Ruben Visser had al zijn VCA behaald. Op 15 februari kwam daar nog het certificaat Heftruck bij! Op 28 februari staat het examen Reachtruck op het programma. Zie ook het interview  met Ruben Visser.