Social Return voor opdrachtnemers

Terug naar de SROI-overzichtspagina


Social Return?
Eenduidige SROI-aanpak
Welke opdrachtgevers?
Hoe werkt het precies?
Bouwblokken
Spelregels
SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten
Wie helpt mij bij het invullen van Social Return?
Wat heeft u aan SROI?
Disclaimer

Social Return?
Als u een opdracht van de overheid ontvangt dan vraagt zij u ook vaak om een sociale investering, beter bekend onder de naam Social Return On Investment (SROI).

SROI is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. SROI krijgt vorm door afspraken te maken met opdrachtnemers over bijvoorbeeld:

 • arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • sociale inkoop;
 • andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde.

Ondernemers kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de regionale inclusieve arbeidsmarkt en aan de opgave vanuit het Landelijk en Regionaal Sociaal Akkoord.

Eenduidige SROI-aanpak
In de arbeidsmarktregio Zwolle werkt men op dezelfde manier met SROI. Het Expertisepunt Social Return (ESR) maakt namens de opdrachtgever afspraken met u hoe u kan voldoen aan uw SROI-verplichting.

De overheden in Oost-Nederland werken per oktober 2019 met dezelfde SROI-spelregels (bouwblokken). Deze overheden zijn behalve de gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle: het waterschap Drents Overijsselse Delta, provincies Overijssel en Gelderland, gemeenten in de arbeidsmarktregio’s Twente, Food Valley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe, Lochem, Olst-Wijhe, Tiel, Voorst, Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen, Berg en Dal, Beuningen, Wijchen.
Terug naar boven

Welke opdrachtgevers maken gebruik van het ESR?
De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel.
Terug naar boven

Hoe werkt het precies?
Door inschrijving op een aanbesteding van één van onze opdrachtgevers, geeft u aan dat u gaat voldoen aan de SROI-verplichting die hier in opgenomen is. U krijgt in de meeste gevallen de vraag om een bepaald percentage van de gefactureerde omzet te besteden aan SROI-activiteiten.
Terug naar boven

Bouwblokken
U kunt uit verschillende maatregelen en doelgroepen kiezen de SROI-verplichting in te vullen. Via de bouwblokken meten we de waarde van de SROI-activiteiten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden. Deze hebben niets te maken met salarissen of uitkeringswaarden. Ze zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te geleiden.

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van uw opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,=. 5% hiervan is € 15.000. Om te voldoen aan de SROI-verplichting kunt u voor dit bedrag een arbeidscontract bieden aan iemand:

 • met een uitkering “<2 jaar in Participatiewet (niet-arbeidsbeperkt) ”voor een half jaar, of
 • met een uitkering “> 1 jaar in WW” voor één jaar.

Spelregels
Is de SROI-verplichting opgenomen als contractvoorwaarde? Voorwaarden bij de SROI-activiteiten:

 • Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht
 • Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van deze overeenkomst.
 • De SROI-activiteiten mogen alleen bij opdrachtgever worden opgegeven in het kader van deze overeenkomst.
 • In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor u gelden.
 • De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).
  Terug naar boven

SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten

Sociale inkoop betreft dienstenafname van:

 • Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
 • Een sociale onderneming. Dit type onderneming streeft primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een maatschappelijk probleem willen oplossen. Daarnaast is een sociale onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van de “Code Sociale Ondernemingen”of lid zijn van “Social Enterprise NL”.
 • Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de Aanbestedingsrichtlijn 2014/24.
  NB SROI-waarde:
  – Dienstenafname SW bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%)
  – Dienstenafname Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%.)

MVO-activiteiten

Deze categorie omvat een scala aan mogelijkheden. Voorwaarde is dat een MVO-activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep etc. Het ESR vertelt u hier graag meer over.
Terug naar boven

Wie helpt mij bij het invullen van Social Return?
Het Expertisepunt Social Return (ESR) helpt u om van SROI een succes te maken. Het ESR adviseert u als opdrachtnemer bij de invulling van uw SROI-verplichting. Als u wilt ondersteunt het ESR u bij het zoeken naar – en matchen van – kandidaten op arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stages. Het ESR brengt u graag in contact met voor u interessante publieke of private partijen.

Contact met het ESR: sroi@daarwerkenweaan.nl
Terug naar boven

Wat heeft u aan SROI?
Door invulling te geven aan Social Return investeert u in:

 • het MVO-beleid van uw eigen bedrijf
 • human capital: scholing van toekomstig personeel
 • een arbeidsmarkt waarbij niemand aan de kant staat: bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt

Belangrijk: via SROI kunt u invulling geven aan de Banenafspraak (Quotumregeling).
Terug naar boven

Disclaimer

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De SROI-voorwaarden staan vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
Terug naar boven