Social Return voor opdrachtnemers


Social Return?
Werkbedrijf Regio Zwolle: eenduidige SROI-aanpak
Welke opdrachtgevers?
Hoe werkt het precies?
Bouwblokken
Spelregels
SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten
Wie helpt mij bij het invullen van Social Return?
Wat heeft u aan SROI?
Disclaimer

Social Return?
Als u een opdracht van de overheid ontvangt dan vraagt zij u ook vaak om een sociale investering, beter bekend onder de naam Social Return On Investment (SROI).

SROI is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. SROI krijgt vorm door afspraken te maken met opdrachtnemers over bijvoorbeeld:

  • arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en/of
  • andere activiteiten met maatschappelijke meerwaarde.

Ondernemers kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan de regionale inclusieve arbeidsmarkt en aan de opgave vanuit het Landelijk en Regionaal Sociaal Akkoord.

Werkbedrijf Regio Zwolle: eenduidige SROI-aanpak
De gemeenten die aangesloten zijn bij het Werkbedrijf regio Zwolle werken alle op dezelfde manier met SROI. Het Expertisecentrum Social Return (ESR) maakt namens de opdrachtgever afspraken met u hoe u kan voldoen aan uw SROI-verplichting.
Terug naar boven

Welke opdrachtgevers?
De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel.
Terug naar boven

Hoe werkt het precies?
Door inschrijving op een aanbesteding van één van onze opdrachtgevers, geeft u aan dat u gaat voldoen aan de SROI-verplichting die hier in opgenomen is. U krijgt in de meeste gevallen de vraag om een bepaald percentage van de gefactureerde omzet te besteden aan SROI-activiteiten.
Terug naar boven

Bouwblokken
U kunt uit verschillende maatregelen en doelgroepen kiezen de SROI-verplichting in te vullen. Via de bouwblokken meten we de waarde van de SROI-activiteiten. De waarden uit de bouwblokken zijn zgn. inspanningswaarden. Deze hebben niets te maken met salarissen of uitkeringswaarden. Ze zijn gerelateerd aan de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de te leveren inspanning om een werkzoekende naar werk te geleiden.

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van uw opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,=. 5% hiervan is € 15.000. Om te voldoen aan de SROI-verplichting kunt u voor dit bedrag een arbeidscontract bieden aan iemand:

  • met een uitkering “<2 jaar in Participatiewet (niet-arbeidsbeperkt) ”voor een half jaar, of
  • met een uitkering “> 1 jaar in WW” voor één jaar.

Spelregels
Is de SROI-verplichting opgenomen als contractvoorwaarde?

  • De SROI- activiteiten mag u in de opdracht uitvoeren maar ook in – mits er maar een relatie met de opdracht blijft bestaan – uw bedrijfsvoering of bij een onderaannemer of toeleverancier. Op deze wijze heeft u meer mogelijkheden om invulling te geven aan uw SROI-verplichting.
  • De SROI-activiteit is een nieuwe, aanvullende activiteit. Deze activiteit is of wordt niet elders opgegeven als SROI-invulling. Reeds uitgevoerde maatregelen tellen niet mee tenzij er sprake is van een duurzame continuering van de inzet van iemand uit de doelgroep.

De verantwoordelijkheid voor de SROI-invulling ligt bij u, evenals de bewijslast.
Terug naar boven

SROI is breder dan inzet van arbeidskrachten
Invulling geven via MVO-activiteiten is ook mogelijk. Denk bijv. aan het geven van gastcollege bij een opleidingsinstituut, sponsoring van een beroepsgerichte opleiding aan iemand uit de doelgroep, het storten van een bijdrage in een opleidingsfonds dat door het agentschap SZW erkend is of het verkrijgen van een PSO-erkenning.
Terug naar boven

Wie helpt mij bij het invullen van Social Return?
Het Expertisecentrum Social Return (ESR) van de aangesloten gemeenten helpt u om van SROI een succes te maken. Het ESR adviseert u als opdrachtnemer bij de invulling van uw SROI-verplichting. Als u wilt ondersteunt het ESR u bij het zoeken naar – en matchen van – kandidaten op arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stages. Het ESR brengt u graag in contact met voor u interessante publieke of private partijen.

Contact met het ESR: sroi@daarwerkenweaan.nl
Terug naar boven

Wat heeft u aan SROI?
Door invulling te geven aan Social Return investeert u in:

  • het MVO-beleid van uw eigen bedrijf
  • human capital: scholing van toekomstig personeel
  • een arbeidsmarkt waarbij niemand aan de kant staat: bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt

Belangrijk: via SROI kunt u invulling geven aan de Banenafspraak (Quotumregeling).
Terug naar boven

Disclaimer

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De SROI-voorwaarden staan vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
Terug naar boven