Beschut werken

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van beschutte werkplekken met als doel om mensen met een arbeidsbeperking te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de instroom in de Wet sociale werkvoorziening beëindigd. Beschut werken nieuw is per dezelfde datum als voorziening onder de Participatiewet beschikbaar voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat een beschutwerkplek nodig is.