Samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

Het doel van de regionale planvorming samenwerking GGZ en Werk&Inkomen is het bevorderen van (arbeids-)participatie van mensen met een bijstandsuitkering en een psychische kwetsbaarheid. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaand beleid en uitvoering.

Sluitende en effectieve werkwijze
Het doel in de regio Zwolle is een sluitende en effectieve werkwijze te ontwikkelen waarmee mensen met een psychische kwetsbaarheid beter kunnen re-integreren naar werk (of participatie). Er wordt toegewerkt naar de volgende concrete resultaten:

  • Realiseren van effectieve en re-integratie van potentiële kandidaten met een psychische kwetsbaarheid in de betrokken gemeenten waardoor de arbeidsparticipatie zal toenemen.
  • Het krijgen van inzicht in hoe een innoverende en integrale aanpak ingericht kan worden per deelnemende gemeente en welke innovaties er nodig zijn op regionaal niveau.
  • Handvatten om samen met de diverse organisaties te komen tot effectieve samenwerkingsprocessen die nauwkeurig op elkaar zijn aangesloten.
  • Een samenwerkingskader dat bij de afsluiting van het project ingevoerd kan worden voor de gehele regio Zwolle.
  • Inzicht in de financieringsstromen bij (arbeids-)participatie, waaronder de knelpunten en oplossingen.

Hierbij staat het hoofddoel centraal : de (arbeids)participatie van 20 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het optimaliseren van de samenwerking tussen W&I en GGZ is daarbij een middel.