Inburgering

Het inburgeringsstelsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch op de schop. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal kunnen leren. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen en gaat de regie op inburgering naar gemeenten. Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in  januari 2022 van start. Divosa ondersteunt gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet met het project Inburgering.

Regiocoördinatoren
Divosa voert het project Inburgering uit met 35 regiocoördinatoren. De regiocoördinatoren werken onafhankelijk en zijn goed ingebed in gemeentelijke structuren. Ze werken vanuit de arbeidsmarktregio’s en hebben stevige netwerken binnen werk en participatie. Zij maken plannen voor hun regio’s en voeren ze uit. Op deze pagina delen zij die plannen.

Wil je weten wat er in een regio Zwolle gebeurt op het gebied van inburgering? Neem dan contact op met de regiocoördinator Irene Pruim via mailadres I.Pruim@Zwolle.nl of telefoonnummer  06 21 56 03 51.