Social Return On Investment (SROI)

Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken of leveringen. De gemeenten die bij Werkbedrijf Regio Zwolle zijn aangesloten hebben een eenduidige werkwijze over SROI afgesproken. Het Expertisecentrum SROI ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij SROI-vraagstukken.

Contact met de SROI-adviseurs: